Årskort

Tack för att du vill köpa årskort hos Alnö BootCamp. Kortet kostar 300kr och gäller för hela säsongens träning och ger dig också ett medlemsskap. Genom medlemsskapet får du också företräde till eventuella föreläsningar samt hälsocamp som erbjuds genom Alnö BootCamp.

Årskortet administreras av Alnö BootCamp och finns på plats vid varje träningstillfälle.

Betala in 300kr på Danske Bank, kontonr 1245-14 13697 och  märk inbetalningen med ditt namn. När betalningen registrerats erhåller du ett årskort och ett medlemsnummer som noteras på ditt kort. Kortet finns sedan med i kartotek vid varje träningstillfälle.

Numera fungerar det även att Swisha. Tel 073-8183377, ange namn och att det avser årskort.

Alnö BootCamp ansvarar inte under några omständigheter för sjukdom eller skador i samband med deltagande under träning med Alnö BootCamp

Alnö BootCamp ansvarar inte för kläder, skor eller annan utrustning som du använder under träningspassen.

Vi tar en del foton på en del pass. Vill ni inte synas på några bilder eller filmer ber vi er meddela oss detta, annars ser vi det som ett godkännande.